fbpx

Career Tips View Archive

View:

6 - 10 of 136

How to handle customer complaints in a hotel or restaurant

Date Posted: 11/22/2022

Customer complaints are a common occurrence in the hospitality industry and the key is to always remain professional and calm to resolve the issues. It can be difficult to keep you cool when a customer is being difficult, but it’s important to remember that the customer is always right. Whether it’s a guest at a hotel... Read More

“Tell me about yourself” is a favourite interview remark. So how do you respond?

Date Posted: 10/6/2021

“Tell me about yourself” is a difficult question for many job candidates because they wonder how to summarize a 10 or 15 year career into a short, interesting answer. Candidates sometimes go through their resume point-by-point or ramble on about their achievements through school, family, hobbies, and passions, which is not helpful for the hiring... Read More

Paano Makikibagay sa Multi-cultural na Paligid ng Trabaho Abroad

Date Posted: 09/15/2020

Masasabing matagumpay ang multi-culturalism o pagkakaroon ng iba’t ibang kultura kung bawat isa ay matiwasay na nagtatrabaho at namumuhay nang magkakasama habang malayo sa kani-kanilang pinanggalingan. Isa itong pangangailangan sa bumibilis na globalisasyon. Bilang Pilipino na nagtatrabaho abroad, kinakailangang iyong maunawaan ang mga paraan na makatutulong upang makaangkop sa pangangailangan sa trabaho at uri ng... Read More

Paano Lilinangin ang Iyong “Soft Skills” Upang Umunlad sa Iyong Karera

Date Posted: 08/20/2020

Minsan ka na bang nagwari sa dahilang kung bakit ang ibang kasamahan mo sa trabaho na sa iyong palagay ay kasinghusay mo naman ang madalas na nabibigyang pabor? Ito’y dahil sa kanilang tinatawag na soft skills. Ang soft skills ay hindi lamang laging patungkol sa pagkakaroon ng nakahahalinang ngiti, kaaya-ayang aura, at pagiging palakaibigan. Hindi... Read More

Mga Paraan Upang Makamit ang Trabaho sa Kabila ng Limitadong Karanasan

Date Posted: 06/20/2020

Kinahaharap mo ba ang karaniwang problema nang pagkabigong makuha ang partikular na trabaho dahilan sa kakulangan ng angkop na karanasan, gayon din ang kabiguang makamtan ang pangangailangang ito? Huwag mangamba sa kawalan nito. Tandaan na ang hinahanap sa aspekto ng karanasan para sa isang trabaho ay maaaring magbago kaya’t huwag maramdaman ang kakulangan. Naghahanap ang... Read More

Show results by:

Back to Mobile Site