fbpx

Announcements

Kailangan ko bang pumunta para sa pakikipanayam?

Date Posted: 02/9/2017

Sa oras na ang Ikon ay makahanap ng naaayon na trabaho para sa iyo, ikaw ay kakailanganing sumailalim sa unang pakikipanayam upang malaman ang iyong kakayahan. Sa resulta ng nasabing panayam, ang mapipiling aplikante ay muling sasailalim sa ikalawang panayam.

Maaari lamang na siguruhin na ang mga numero na nasa inyong application form ay updated para kayo ay matawagan ng kinatawan ng Ikon.