fbpx

Announcements

Ano ang mga dokumentong kailangan ipasa?

Date Posted: 10/26/2016

Lahat ng mga naghahanap ng trabaho ay kailangang magpasa ng application form. Gayundin ang mga dokumento tulad ng transcript of records, diplomas, mga naaayong sertipiko o katunayan, at larawan. Maari rin kayong hingan o magsumite ng iba pang mga dokumento.